Vart?

fötter med pilar och frågetecken på marken framför