AI eller?

AI eller? är det jag som skall skriva om massage och hälsa

Visst är det bra, enkelt och rätt kul att använda sig av chatgpt eller liknande AI-verktyg för att snabbt skapa en text eller bild som skall publiceras i någon form. Men det gör mitt jobb lite mindre kreativt, tycker jag nog.

För mig är själva skrivandet en process som genererar och förtydligar, hur just jag vill förmedla min kunskap. Viss kunskap kanske till och med blir tydlig först när jag sitter och skriver. En kunskap jag skaffat mig genom praktik och teori och som jag tror på, utifrån där jag är idag.

Mekanikens charm

Jag var rätt snabbt på, och har använt mig av och testa de enkla AI verktyg som jag haft förmånen att ha tillgång till. Och det är dessa verktyg jag talar om. Det finns naturligtvis väldigt mycket mer avancerade former. Oavsett så är det så att jag fascineras och tjusas av enkelheten och snabbheten att få till en tydlig text. Det är ett fantastisk redskap för oss som skriver texter mer eller mindre dagligen för att det ingår när en driver företag.

Men det är en väldigt mekanisk process. Vilket är helt okej i många sammanhang, tycker jag. Men det blir väldigt dött i andra. Det autentiska, personliga och det resonerande försvinner liksom. Kvar blir något ganska mekaniskt och kallt. Kan jag skriva så? Det vet e katten faktiskt. Men det är svårt att sätta fingret på den där känsla av okänslighet som jag personligen upplever när jag ser AI´s förslag på texter när jag frågar efter information om något. Det är en upplevd skillnad för mig hur som helst. Därmed inte sagt att jag inte gillar AI eller att jag inte kommer använda mig av den tekniken framöver. För det kommer jag så klart.

Kunskap och professionalism visavi dig som eventuell kund

Hur skall jag kunna visa på min professionalism och min kunskap? Använda AI eller? Nja, det är en annan kunskap och det har sin plats. Visst kan jag få till en snabb, konkret text om te x massage och hälsa generellt.  Putsa lite och så är texten min. Men det gäller att veta vad man står för ändå, så det inte blir fel i texten. AI vet inte vad som är rätt och fel om massage och hälsa, eller …

Så oavsett om AI används eller ej så måste jag kunna det jag vill skriva om. Annars kan det bli på tok fel.

För mig, men framförallt för dig och mig när vi är kund och konsument. Vem ansvarar för det jag lägger ut på Instagram, Tik Tok eller Facebook om inte jag själv? Inte kan jag skylla på AI i förhållande till er som köper olika tjänster och produkter för att jag använt mig av felaktig information. För mig är det viktigt att du vet att jag har kunskap om det jag förmedlar till dig. Både när vi träffas eller när du läser det jag skriver.

Naturligtvis förändras mina åsikter genom åren och min kunskap lika så. Livet och vi människor är inte statiska som tur är. Ibland säger jag eller skriver saker som så klart kan ifrågasättas. Så är det. Men då blir det min sak att förklara eller inse att jag har förstått eller tänkt fel. Då är det bra att det finns en människa där på andra sidan. När det är dig som människa som vi skall hjälp på  något sätt. För mig är det viktigt att det är så. Att vi som jobbar med hälsa vet vad vi kan och jobbar utifrån det. Det gör att du som besökare hamnar i trygga händer.

Boka massage göteborg

 

Trygga händer och ett bra samtal

Det är faktiskt just det som de flesta av mina besökare säger är viktigt när det kommer till mig. De vill känna att de är i trygga händer, alltså att jag vet vad jag håller på med. De vill också kunna föra ett gott samtal om sin hälsosituation. Ett samtal och en behandling där jag vet vad jag kan och vad jag inte kan. För så klart så finns det många frågor som jag måste svara på. En del kan jag svara på utifrån min profession. Andra vet eller kan jag ingenting om. Men i det finns också en trygghet.

Det är min ambition att hålla mig inom ramen för det jag kan och är bra på i mötet med dig som besöker mig. Så klart vill jag förkovra mig och lära mig nya grejer inom mitt område. Men det kräver en hel del efterforskning innan det blir mitt utifrån hur jag tänker och jobbar.

Nu vet du hur jag tänker idag kring AI och hur jag vill använda det. Det är fortfarande så att Massageterapi är väldigt mycket hands on och det är utifrån bänken och mötet där förtroende skapas. Det är där mycket kunskap skaffas för både dig och mig och det är framförallt därifrån jag får erfarenhet idag.  Det är i mötet med den jag talar med jag får mycket ny kunskap och återigen erfarenhet och det är där du får kunskap och behandling utifrån en tydlig avsändare med ett ansikte och ett par händer. Det är där mötet sker!

Dags att boka en massage?

 

Medicinsk massageterapeut

Annika-bodytherapygoteborg