Behöver du inspiration och guidning för att bygga fysisk och mental styrka?

Känner du inte igen din kropp och vill satsa på en förändring?
Är du stressad, spänd i kroppen och kanske sover du dålig? Har du gått igenom en period med hård belastning som påverkat din kropp, likväl som din mentala styrka och hälsa? Kanske känner du att du skulle behöva lite stöd, guidning och inspiration för att förändra saker du är missnöjd med. Då tycker jag du skall kontakta mig för ett första kostnadsfritt samtal.

När är det bra att boka samtal.

Jag träffar många människor som av olika anledningar har svårt att hitta lösningar på det dom själva brukar beskriva som problem med kroppen. Många berättar också att dom inte mår mentalt på topp. Dom kanske känner sig för trötta, för stressade och har svårt att skapa en förändring själva trots många egna försök.  Dom berättar om en egenupplevd ohälsa, över hur de mår och hur de hanterar olika situationer. En del beskriver bokstavligen hur dom upplever en slags hälsokrasch. Ofta är det en mycket komplex situation och det finns många trådar man skulle kunna börja dra i. Men det gäller att börja där dom eller du är.

Vilken metod?

Här vill jag erbjuda en flexiblare metod som följer den och det som samtalet gäller. Exemplet jag kommer visa på här är bara ett exempel på hur vi kan jobba tillsammans.  Det som ofta ser likadant ut är den första träffen. Erfarenheten jag fått genom åren när det gäller att ge människor stöd och inspiration både mentalt och fysiskt är att det skall vara individanpassat. Men ändå tydligt och strukturerat. Jag utgår oftast från ett kognetivt förhållningsätt och med inslag av coaching och MI-samtal (Motiverande Samtal). Jag kan också använda mig av en mer Lösningsfokuserad metod som går ut på att bygga lösningar istället för att lägga fokus på problemlösning. Du bygger lösningar utifrån dina egna referensramar. Jag ser den här metoden som ett alternativ och komplement till till de andra metoderna jag använder.Olika metoder passar olika personer, enligt min erfarenhet. 

Jag vill ge dig inspiration så att du kan bygga mental styrka, få nya tankar och skaffa nya strategier för att du skall känna att du faktiskt kan göra och genomföra det du hoppas på, i just din situation här och nu.

Mina motiverande och utvecklande samtal bygger på tydlighet och raka rör. Vill du ha en förändring behövs det kanske någon ibland som utmanar dina tankar och beteendemönster. Det är ändå alltid du själv som sitter inne med dom bästa lösningarna för dig. Och det är du som kommer att kunna plocka fram dom och verkställa.

Du kan också kombinera samtalen med Medicinsk massageterapi. Det kan vara massagebehandlingar, men det kan också vara fysiska övningar, träning, töjningar m m som gör att du kommer i bättre balans mentalt och fysiskt. Det här tycker jag personligen är den absolut bästa och mest effektfulla behandlingen. Du angriper problemet från flera håll samtidigt.

Du kommer att utveckla din förmåga och stärka dina redskap så att du kommer utveckla en egen Mental styrka för just de områden du upplevt dig villrådig och osäker. Då är du redo för nästa steg – att med visst stöd fortsätta på egen hand.

 • Det kan handla om allt från missnöje med den egna kroppen till stress och impulskontroll.
 • Vill göra en liten eller stor förändring
 • Stresshantering
 • Stöd för hälsosammare livsstil
 • Impulskontroll
 • Träning eller fysisk aktivitet
 • Minskad smärta
 • Må bättre
 • Känna dig nöjd med din egen insats
 • Ökat hälsokapital
 • Mindre stresspåslag
 • Få lite koll på tankar, känslor och beteende
 • Svårt att veta vad du vill och vad du skall göra. Svårt att välja.

För att bygga den mentala och fysiska hälsan och styrkan behövs ibland

 

 • utvecklande och motiverande samtal
 • fysisk aktivitet eller fysiska övningar
 • avslappning
 • andningsteknik
 • övningar att träna på det som är svårt
 • Medicinsk massageterapi
 • redskap för beteendeförändring
 • Realistiska krav

Så här kan det gå till.

 

En av mina kunder kom till mig för att få hjälp till en förändring. Kunden fick börja med att berätta hur situationen ser ut just nu, hur den har varit och hur framtiden kan tänkas se ut, enligt kunden själv. För mig är det viktigt att kunden redan vid första samtalet får berätta om tidigare försöka att göra en förändring också.

När du kommer till mig kommer du märka att jag kommer ställa mycket utforskande frågor till att börja med. Det är för att synliggöra vad som verkligen känns angeläget för dig. För att vi ska kunna utgå från samma plattform och så att vi arbetar mot samma mål.

När det gällde just den här kunden som kom till mig, så berättade hen att hen inte kände igen sin egen kropp och att den kändes svullen och tung. Kunden hade dessutom gått upp 7-9 kilo i vikt och lyckades inte gå ner, trots olika försök med dieter och träning. Hen hade ofta huvudvärk och spända axlar och skuldror. Hen berättade också att hen hade det stressigt både privat och på jobbet. Sömnen var det lite si och så med, vilket gjorde att hen ofta kände sig väldigt trött. Kunden kände inte igen sig och tycket att humöret växlade ganska kraftigt. Det visade sig också att det var mycket olika känslor som irritation, oro men även återhållen ilska som plötsligt upplevdes som väldigt starka. Känslor som kom överraskande fort och med stor kraft.

Coaching och Medicinsk massageterapi skapar ett helhetsgrepp.

När du kommer till mig så kommer jag fråga, precis som jag gjorde med min kund jag berättade om, utifall det är okej för dig att kombinera massageterapi med samtal? Medicinsk massageterapi går hand i hand med samtalsterapi eller coaching och ger en förstärkt effekt, enligt min erfarenhet.

Tillbaka till kunden jag berättade om. Vi började med ett uppstartningssamtal som kändes bra för oss båda. Kunden valde att fortsätta och vi bokade in några samtal till. Men innan samtalen bestämde vi oss för att boka in tre behandlingar med lymfmassage. Inte några samtal alls ännu alltså. Det passade just denna kunden. Det kan naturligtvis vara en helt annan behandling eller man kanske väljer att bara ha samtal. Hur det ska se ut bestämmer du.

Lymfmassage?

Redan efter 90 minuters lymfmassagen förändrades sömnen radikalt till det bättre för just den här kunden. Kunden somnade in på kvällarna och sov sedan hela nätterna fortsättningsvis. Det här händer så klart inte för alla, men det händer faktiskt oftare än man tror. Efter ytterligare några behandlingar minskade känslan av svullnad och vi båda såg en klar skillnad på kroppen. Här var det mage och ben som påverkades synligt för ögat.

Det här en väldigt bra början tycker jag, för det ger en känsla av förmåga att göra en förändring, att lyckas! Dessutom började hen känna positiva känslor för sin egen kropp. När man får sova så blir man dessutom mer avspänd och återhämtningen blir bättre, både mentalt och fysiskt. Men det finns andra utmärkta sätt att börja på också. Så passar inte detta dig så kan det vara bra att veta att varje samtal och varje kund skapar sin samtalsplan utifrån sina behov och önskemål.

Massageterapi?

 

Medicinsk massageterapi kan också börja med en check av hållning och en rörelseanalys. Vi pratar då om vilka olika fysiska aktiviteter som skulle kunna vara intressanta för att motverka spända axlar, skuldror, nacke och käkar, för att sedan testa av i praktiken. Finns det önskemål om att komplettera med en massagebehandling så passar det bra att börja med några sessioner mixade med coachingen. Det kan vara en mjuk men djupgående massage med triggerpunktsterapi. Den här behandlingen fick min kund för att reducera och ta bort de obalanser och spänningar som uppstått. Nu var det också dags att komma fram till om det var intressant för kunden att börja träna något och i så fall vad. Min kund var intresserad av att börja simma för det var något hen gillade och visste att hen skulle genomföra. Efterhand som dom olika momenten och aktiviteterna faller på plats och fungerar så tillförs alltså något nytt om det behövs. Med samma kund testade vi vilka stretch-och avslappningsövningar som skulle kunna fungerade bra för just den här kunden.

Promenera, sitta med varandra eller via digital teknik?

 

Efter Lymfmassagerna började vi med samtalen. Den här kunden och jag valde att träffas en gång, varannan vecka till att börja med. Vi bestämde dessutom att vi skulle vara ute och gå under samtalen. En del föredrar att sitta ner tillsammans eller att träffas över nätet eller via telefon. Det är helt upp till dig som kund.

Rådgivning och MI-samtal utifrån ett kognetivt förhållningsätt.

 

Under våra promenader utforskade vi vad kunden önskade förändra. Vi pratade också om de svårigheter hen upplevde och vad hen var nyfiken på att veta mer om för att få förståelse för sin situation och vad som skulle kunna göras för att skapa en hållbar och glädjefylld förändring. Så småningom kunde min kund sätta upp ett mål som hen trodde var möjligt för henne att nå. På vägen till målet jobbade vi med Beteende, det vi gör som går att se. Men också med Kognitioner dvs tankar, uppfattningar och föreställningar och så då Känslor som är våra emotionella reaktioner. Alla tre hänger naturligtvis ihop och blir vårt beteende i stort skulle jag vilja säga här. Både vårt inre och yttre. Som en del i förändringsarbetet tränade vi på impulskontroll och medveten närvaro. Eftersom hen berättat att hen blev orolig, arg eller irriterad så fick hen lära sig att hantera sina egna impulser, tankar och känslor innan hen agerade. Det skapade en förmåga, enligt kunden som gjorde att hen inte behövde ångra vad hen gjort eller sagt till någon annan som så ofta som tidigare.

För att skapa en förändring behöver man ibland använda sig av flera olika färdigheter. För att få färdigheterna att fungera behöver vi ofta träna på att använda verktygen. Det kan till exempel vara verktyg som problemlösning, avslappning och pröva nya beteenden.

Vad händer efter rådgivningen då?

 

Nu var vi igång. Den mentala styrkan höll på att utvecklas, kroppen började återställas och bli mer balanserad och kunden tyckte att det kändes väldigt bra.

Det vi vill uppnå genom samtalen är att du skall öka ditt välmående, vara nöjd med din egen insats och veta hur du själv skall fortsätta din process till ökat och hållbart välmående både fysiskt och mentalt.

Hur går det till?

 

Först bokar du in ett 30 min långt ”känna på” samtal. Det kan du göra via Boka i Borås eller Boka i Göteborg här på hemsidan. Eller så skickar du ett mail till info@bodytherapy.se.  Du berättar lite vad du vill ha ut av dina samtal och jag berättar lite hur jag skulle kunna tänka mig att lägga upp en start.

Vid vår första träff vill jag gärna att du berättar varför du vill börja med rådgivning och vad du tänker du vill ha ut av det. Hur vill du att det skall vara för dig när vi avslutar våra träffar? Vad förväntar du dig av mig och vad förväntar du av dig själv? Du får gärna berätta lite kort om din situation och vad du själv tycker vore bäst att börja med.

Vill du boka upp dig för samtal hos mig därefter så kommer jag att skicka ett hälsoformulär som du kan fylla i så vi har det att utgå ifrån under våra samtal och eventuellt behandlingar om du tror att det är något för dig.

Sedan kan du välja mellan olika paket. Från enskilda samtal eller träffar till olika stora paket.

 

Enskilt samtal 60 min
850 kr
Lilla kraftpaketet 3 samtal, 60 min st
2400 kr ( 800 kr st)
Stora kraftpaketet 8 samtal, 60 min st
6000 kr (750 kr st)

Varför vill jag kombinera Rådgivning med Medicinsk Massageterapi?

 

Det vill jag eftersom jag själv har erfarenhet av samtal i olika former och är van att möta människor i kris av olika slag eller som är i behov av förändring från mina tidigare arbeten och i mitt arbete i Body Therapy. Samtal är väldigt bra tycker jag,  men vi har en kropp som både reagerar på vad vi tänker och känner. Och vi har tankar och känslor som reagerar på kroppens signaler och mående.

Första gången jag blev medveten om hur superviktigt det är med både fysisk och mental styrka och hälsa var när jag arbetade med vuxna personer som var svårt traumatiserade. Det var ett bra tag sedan och det var innan vi startade Body Therapy.

Det var ett projekt jag startade där deltagarna fick pröva på enskild samtalsterapi, samtalsterapi i grupp, olika fysiska aktiviteter, samtal och matlagning med dietist och massage. Deltagarna svarade väldigt olika på dom olika terapierna och aktiviteterna. Det visade tydligt hur viktigt det är att vara flexibel och lyhörd för vad varje person behöver och klarar av att hantera. Det har jag burit med mig som en väldigt viktig erfarenhet. Det finns inga generella lösningar oftast.

Några av deltagarna i projektet hade svårt att få massage mer än på hand, eftersom hen inte vill ha fysisk beröring. För andra var massage fantastiskt skönt när det pågick men gjorde att en blev sängliggande resten av dagen. För andra var det bara positivt och gav energi. Den fysiska aktivteten var svår för alla då de hade svårt att rent motoriskt få sin kroppar att slappna av och utföra rörelser i flöde och rytm. Däremot gav den fysiska aktiveterna nästa alltid känslan av glädje och gemenskap hos deltagarna själva. Det var något de såg fram emot.

Samtalsterapin i enskild form passade några av deltagarna som ofta var väldigt tysta i gruppterapin. De var inte intresserade av att dela sina erfarenheter med så många och de hade ofta det mycket svårt även under de enskilda samtalen. De var som sagt mycket traumatiserade så det är självklart att samtalsterapi är både krävande och svårt att genomgå. Men det vi kom fram till det var att kombinationen av just fysik aktivitet, masssage och samtalsterapi var en framkomlig väg. En väg som stärkte deltagarna och som gav dom redskap att våga leva lite mer, orka lite mer och framförallt tro att de var kapabla att sjäva skapa förutsättningar till att förändra sin egen inställning till sig själva. “Jag är inte värd att finnas till” till  “jag är värd att finnas och jag gör det jag orkar och kan för att ta hand om mig och min familj”.

Så för mig är det självklart att vi hänger ihop i en helhet även om våra olika delar spretar åt lite olika håll ibland. Och ibland har vi väldigt svårt att få kontakt med kroppen, delar av kroppen, vissa känslor och vissa tankar. Men för att komma vidare kan det vara bra att se till helheten för att skapa en hållbar hälsa utifrån ens egna förutsättningar.

Vem är jag?

 

 Förutom yrkeserfarenhet och studier, har jag naturligtvis en viss egen livserfarenhet som ibland kan vara bra att ha. Jag har ju några år på nacken och det innebär för dom flesta av oss att vi hunnit uppleva och genomleva en hel del både positiva och negativa saker. Så även jag.

Eftersom jag både har en teoretisk men också en praktisk erfarenhet av att både samtala och arbeta med människor som vill ha en förändring, så vet jag att jag oftast kan bidra med något. När någon kommer till mig med något som ligger utanför min kunskap är jag tydlig med att jag inte är rätt person att prata med. Då kan jag istället ge dig tips och vem du kan vända dig till istället.

Jag har universitets och högskoleutbildning inom beteendevetenskap och humaniora. Genom mina tidigare arbeten har jag även utbildats i och skaffat erfarenhet av olika samtalsmetoder. Här kommer jag framförallt utgå från ett kognitivt förhållningssätt, vilket innebär att en utgår från att människans tankar bestämmer ens känslomässiga reaktioner och handlingar. 

Jag kan också använda mig av en mer Lösningsfokuserad metod som går ut på att bygga lösningar istället för att lägga fokus på problemlösning. Du bygger lösningar utifrån dina egna referensramar. Det här är en metod som kan vara ett alternativ för dig som inte vill jobba med problemlösning. Problemlösning är den vanligaste metoden, men det innebär inte att det är det bästa sättet för dig.

För mig är du experten på ditt eget liv. Det är dina resurser som gör att du gör en förändring och ökar ditt hälsokapital.

Etiska riktlinjer

Självklart följer jag de etiska riktlinjer som följer med mina yrkesområden. Det innebär att uppfatta, förstå och respektera kundernas behov av integritet. Att inte särbehandla någon på grund av livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

Jag har tystnadsplikt och respekterar de förtroenden jag får. För mig är det viktigt att du skall känna dig trygg med mig. Jag vet vad jag kan och behärskar, vad jag är bra på och jag vet vilka mina begränsningar. Det tycker jag är vilket är viktigt att ha med sig i mötet med andra människor. För mig gäller detta både vad gäller Massageterapi och Samtal.

Vill du veta mera?

 

Funderar du över något som du skulle vilja veta innan du bestämmer dig får du gärna höra av dig till mig. Enklast är att maila mig på info@bodytheerapy.se . Jag svarar så fort jag kan. Vill du jag skall ringa upp dig gör jag gärna det.