Boka massage Göteborg vid Avenyn

Boka massage Göteborg vid Avenyn

Boka massage Göteborg – Boka en massage centralt i Göteborg, mellan Avenyn och Heden. Du kan få allt från en Svensk klassisk massage till ett Lymfdränage hos Body Therapy Göteborg. Från och med hösten så har jag begränsat urvalet i menyn. Det innebär inte att du...
Lymfmassage och egenbehandling

Lymfmassage och egenbehandling

Lymfmassage och egenbehandling hänger det alltid ihop? Många som besöker mig tar upp frågan om egenbehandling redan vid sitt första besök. Varför utgår vi ifrån att det är just egenbehandling som är lösningen?  Dels kan det bero på att det är många som besöker mig som...