Du kan få en härligt Bindvävsmassage i Göteborg. I ett funktionellt sammanhang och med balanserad effekt. När du kommer till just mig så kommer du upptäcka att behandling av bindväven är en självklar del i flera av mina behandlingar. Framförallt i den Medicinska massageterapin och i Lymfmassagen eller Lymfdränaget. Det beror på att bindväven påverkar hela vår rörelseapparat och därmed också vår cirkulation.

Bindvävsmassage hos Body Therapy Göteborg

Bindvävsmassage ingår i flera av mina behandlingar.

Så vill du ha en Bindvävsmassage i Göteborg och så kommer du inte hitta någon behandling med namnet Bindvävsmassage och hos mig. Hos mig är  det en Medicinsk massage eller en Lymfmassage du skall boka om du vill ha Bindvävsmassage. Då kan vi lägga in Bindvävsmassage som en central del i behandlingen. Då får du en riktad behandling som anpassas efter inte bara bindväven utan även andra faktorer som te x lymfcirkulationen. Men själva syftet med Binvävsmassagen uppnås. Du ökar smidigheten och rörligheten i Bindväven.

Nu höll jag på att glömma bort Koppningen. Det är faktiskt också en behandling där Bindväven påverkas direkt. Koppor använder jag ibland och vid behov även i Lymfmassagen / Lymfdränaget och i den Medicinska Massagen. Jag tycker att Kopporna är ett bra redskap att mjuka upp bindväv på ett skonsamt sätt. Med ett lätt och försiktigt handlag.

Bindväv

Bindvävsmassage i Göteborg

 

Varför anses det vara bra att inkludera Bindvävsmassage i behandlingen?

1.Det mjukar upp bindväven / fascian . Det gör att du blir rörligare och har lättare att röra dig på ett naturligt och korrekt sätt.

2. Du får bättre förutsättningar för en bättre kroppshållning. Precis som med många andra behandlingar så får du förhoppningsvis också en ökad kroppsmedvetenhet. Det gör att du enklare kan känna när kroppen utsätts för negativ belastning. Men också när du gör saker som kroppen mår bra av.

3. Bindvävsbehandling kan lindra smärta genom att minska inflammation och samtidigt öka cirkulationen.

4. Relaterat till ovan så gör det också att du kan öka din prestation då kroppskontrollen och rörligheten ökar.

5. Stress och effekterna av stress. Massage i många former, liksom bindvävsmassage kan minska stress och oro genom att minska spänningar i musklerna ochn reducera inflammation i kroppen.

Bindvävsmassage i Göteborg och relaxlopp

Bindvävsmassage i Göteborg – hos Body Therapy.

Bindvävsbehandling eller Myofascia release hos mig får du alltså genom att te x boka in dig på en Medicinsk Massageterapi. Naturligtvis behöver vi vara överens om att du har nytta av den här behandlingen. Och inte minst att den påverkar dig på just ett positivt sätt. Men du kan alltså får Bindvävsmassage i Göteborg hos mig. Men genom Lymfdränage / Lymfmassage, Medicinsk Massage eller Koppning.

Min erfarenhet utifrån att jag behandlat många personer som haft ont och upplevt smärta länge är att ont skall inte med ont fördrivas. Alltså även om bindväven behöver mjukas upp så skall det inte behöva vara smärtsamt att få en behandling. Då blir bara kroppen mer stressad. Det i sin tur påverkar bindväv och andra system i kroppen på ett negativt sätt, som jag förstått det.

Bindväv och rörelseträning

Det är som alltid rätt självklart att det är bra att röra på sig också. Nästan all rörelse och aktivitet främjar en elastisk och smidig bindväv. Yoga i olika former rekommenderas ofta för att öka bindvävens eller fascians elastisitet te x. Och precis som en Fascia eller Bindvävsmassage stimulerar avslappning så skulle jag vilja påstå att avslappning också hjälper bindväven eller fascian att fungera bättre. Enligt min erfarenhet handlar det ofta om vad det är som orsakat en tight eller kompakt fascia eller bindväv. Är det stress så är avslappning en viktig beståndsdel i te x en massage för att få kroppen att återställa sig. Kommer du till mig för att få en Bindvävsmassage i Göteborg är det inte bara självklart att inkludera bindväven i en funktionell helhetsbehandling. Det är också viktigt att du får med dig tankar och tips om hur du kan öka din smidighet i fascian genom funktionella rörelsemönster i vardag och träning.

Vad är då bindväv eller fascia?

Ofta beskrivs fascia som ett nätsystem av bindväv håller vår kropp samman. Fascian kan ses som en sammanhängande struktur som finns i hela kroppen. Varje kroppsdel är kopplad till fascian på något sätt. Allt hänger ihop och förändras något påverkar det andra delar. Det är därför det inte alltid är just i den del du känner du har ont i som är den som är mest dysfunktionel.

Fascian eller bindväven är töjbar och flexibel normalt. Men samtidigt är den stark, vilket den behöver vara för att hålla vår kropp inom dess form. Normalt kan du röra dig utan några besvär från din bindväv eller fascia. Men får du en störning eller skada så förloras flexibiliteten. Bindväven blir tight  och mer orörlig. Och det är nu det börjar bli besvärligt för oss. Vi kan få ont och det kan bli svårt att röra sig på i ett naturligt rörelsemönster. Då kan det vara riktigt bra att boka några massagebehandlingar och att komma igång med lite rörelseträning. Så vill du ha en Bindvävsmassage i Göteborg? Då går det utmärkt att boka en Medicinsk Massage eller en Lymfmassage hos mig. Detta eftersom bindvävsbehandling eller fascia release är en självklar del i mina behandlingar.

Vad är det vi vill egentligen?

Det vi framförallt vill är att få en kropp som är smidigare, rörligare och inte har begränsningar. Smärta på olika sätt som är kopplade till Bindväven och Musklerna brukar kunna minska drastiskt eller försvinna helt. Men det behövs aktivitet och vila. Och som alltid är det framförallt du själv som behöver se till att det faktiskt blir gjort. Som med allt annat behöver vi kontinuitet.

Annika-bodytherapygoteborg