Hur fungerar lymfmassage??

Hur fungerar lymfmassage?

 

Hur fungerar Lymfmassage eller Lymfdränage om vi jämför det med klassisk massage?

Lymfdränage/massage är inte likt klassisk massage, varken sig i handgrepp eller rörelser. Inte heller på vilket djup behandlingen oftast ligger på. Syftet är också olika.

Jag använder alltid olja eller likande hudprodukt när jag gör en klassisk massage. Hur fungerar Lymfmassage? När du får en Lymfmassage/dränage använder jag sällan olja. Men om du är nyopererad använder jag olja ibland om det behövs. Finns det skäl till att använda koppor under behandlingen använder jag naturligtvis också olja.

Hur fungerar då Lymfmassage eller dränage? Behandlingen har som primärt syfte att minska lymfödem.  Men du kan också enligt min erfarenhet ha stor glädje av en  Lymfmassage om du vill ha en välgörande och skön stund, en mer Wellnessbehandling. En behandling för att sänka stressnivån och stimulera lymfcirkulationen.

 

Lymfmassage kontra klassisk massage

 

Hur fungerar Lymfmassage när vi har en önskan om en viss effekt?

När Lymfmassage/dränage mer förväntas bli en behandling med önskan om viss effekt; Då behövs en bedömning om och hur vi på bästa sätt kan lägga upp en behandlingsserie innan vi sätter igång. Därefter planerar vi in dina lymfmassager/dränage. Det skulle kunna vara om du känner att du har sämre lymfcirkulation eller har en diagnos som gör att du behöver en välplanerad och strukturerad behandlingsserie. Det jag menar är att för att kunna se hur och på vad kroppen svarar på så behövs det en tydlig plan. En plan där jag som behandlare är den som behöver sätta grovplaneringen för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Dessutom brukar det inte sällan behövas kompletteras med andra saker. Då behöver man testa och pröva sig fram till vad som funkar. Det gör vi tillsammans.
Då är det ett Lymfbehandlingspaket du ska boka. Så här kan du alltså välja mellan två olika alternativ. Enstaka behandlingar eller ett paket med kompletterande resurser som Rådgivning/samtal som ibland kan behövas. Lymfbehandlingspaketet är det bästa sättet för att uppnå bästa möjliga resultat, enligt min erfarenhet. Vill du boka en första behandling i paketet?

 

Hur fungerar lymfmassage

Klassisk massage – Lymfmassage

Hur fungerar Klassisk massage?

Den klassiska massagen är precis som det låter en massage och brukar vara det vi menar när vi pratar om massage. I den klassiska massagen mjukar jag upp stela och trötta muskler. Massagen begränsar ärrbildning och tillväxt i bindväven vid muskulära skador.  Den klassiska svenska massagen är allmänt smärtlindrande och har en stress- och generell ångestdämpande verkan. I den klassiska massagen används inte mer djupgående tekniker som te x triggerpunktsbehandling, fasciastrykningar eller bindvävsmassage. Vill du ha en mer behandlande massage är det Medicinsk massage du skall boka. Vill du veta mer om dom olika behandlingarna kan du läsa vidare här.

Jag hoppas du fått lite mer information i texten här. Hur fungerar Lymfmassage och hur skiljer det sig till exempel mot en Svensk Klassisk massage.

 

Vill du fördjupa dig lite mer i Hur fungerar lymfmassage?

Då kan jag rekommendera dig att läsa:

  1. Lymfan och Lymfmassage
  2. Lymfdränage – vad händer sedan
  3. Lymfmassage – passar det alla

 

Här får du lite mer information – hur fungerar lymfmassage, lymfan och vad du kan förvänta dig efter en behandling. Det är svårt att fånga in hela behandlingskonceptet eftersom det är så individuellt anpassat efter eventuell diagnos eller särskilda besvär. Eller kanske är det för återhämtning och återställning man önskar ta någon lymfmassage då och då. Därför blir behandlingarna anpassade och därmed lite olika. Även behandlingspaketen ter sig olika innehållsmässigt. Framförallt när det kommer till Rådgivningen som faktiskt baseras på ett gemensamt detektivarbete under några få korta stunder.

Känner du dig ändå lite osäker?

Vill du ändå testa en Lymfmassage så boka gärna en 90 minuters behandling. Vi börjar alltid första behandlingen med att gå igenom din hälsohistorik och varför du bokat just Lymfmassage. Sedan får du mer information om hur jag jobbar och tänker kring Lymfmassagen. Och inte minst hur vi kommer att lägga upp första behandlingen. Här har du också möjlighet att ställa frågor så klart. Jag svara utifrån min kunskap och erfarenhet. Så du kommer förhoppningsvis få en mer klar bild när du väl är på plats om – Hur fungerar Lymfmassage?

 

Vill du boka en lymfmassage? Välkommen!

 

Boka Lymfmassage

 

Hur fungerar Lymfmassage?