Hur påverkar Lymfmassage bindväven?

Hur påverkar Lymfmassage bindväven? Eller gör Lymfmassagen alls någon skillnad? Varför ta upp den här frågan alls? Det är för att det är rätt vanligt att dela upp behandlingar och deras namn. Dels  utifrån det ursprungliga syftet och dels påverkansområdet. Jag tycker att precis som med så mycket annat vad gäller kropp. Det är svårt att separera och avskilja kroppens olika delar och funktioner generellt. Jag ser gärna kroppen som en helhet. Ibland är det en lokal påverkan. Men snart går den över till att bli regional. För att till sist bli global; om vi inte jobbar med problemet när det är akut. Tillbaka till Lymfmassage / Lymfdränage och Bindväven. För helt klart så påverkar de varandra. Som så mycket annat i vår kropp som är ihopkopplade på något sätt. Låt oss gå vidare…

Lymfdränage påverkar bindväven

Vad är lymfdränage / Lymfmassage?

Lymfdränage påverkar så klart bindväven på flera sätt. Kanske vet du redan vad Lymfmassage eller Lymfdränage är? Om inte så kommer en kortare förklaring här. Lymfdränage är en terapeutisk teknik som brukar används för att stimulera lymfsystemet. Lymfsystemet är en del av det cirkulatoriska systemet vars uppgift är att transportera lymfa genom kroppen. Lymfa är en vätska som innehåller överflödig vätska, vita blodkroppar och avfallsprodukter. Lymfsystemet fungerar som en reningsanordning för kroppen genom att ta bort skadliga ämnen kan man säga.

Hur påverkar Lymfmassage bindväven?

Lymfdränage eller Lymfmassage påverkar bindväven på lite olika sätt. Här kommer några av dom effekterna som brukar lyftas fram.

  • Du för en ökad cirkulation. Lymfdränage främjar cirkulation i vävnaden. Det kan hjälpa till så att du får mer syre- och näringsflöde till cellerna. Det i sin tur kan påverka läkning och återhämtning av bindväv efter skador eller operationer på ett positivt sätt.
  •  Lymfdränage kan hjälpa till att minska inflammation i bindväven. Det görs genom att avlägsna överskott av inflammatoriska delar och vätska som ofta kan samlas lokalt. Ofta efter en skada eller en infektion.
  • Lymfdränage kan hjälpa kroppen att eliminera gifter och reducera avfallsprodukter från vävnaden. 
  • Du får en smidigare och mjukare vävnad. Det får du genom att ditt lymfsystem stimuleras och på så sätt ökar lymfcirkulationen. Din bindväv blir alltså mer elastisk och följsam. Det brukar framförallt märkas för dig som lider av stelhet eller ärrbildning i bindväv.
  • Så slutligen – det blir mindre svullet. 
  • Minskad svullnad. Lymfsystemet dränerar bl a  överskottsvätska från vävnaderna. Om det är en obalans mellan produktion och dränering av lymfa kan uppstå ett ödem. En svullnad i vävnaderna.  Lymfdränage gör så att du får en minskad svullnad. Det är för att överskottsvätska transporteras bort.
  • Om din bindväv skulle bli skadad eller förhärdad av ärrbildning, skada eller kirurgi. Då kan det påverka lymfsystemets dräneringsförmåga negativt.  En tight och hård bindväv kan begränsa lymfans flöde. Det i sin tur kan leda till ökad svullnad.

Hur påverkar Lymfmassage bindväven? Jo, Lymfdränage eller Lymfmassage kan ha en positiv effekt på bindväven. Dels genom att minska inflammation, öka cirkulationen och att minska svullnad. Det här kan alltså också hjälpa till att främja välfungerande bindväv.  Samt att underlätta läkningsprocessen efter skador eller operationer.

rörelse lymfan och bindväven

Men naturligtvis måste du inte ta ett Lymfdränage / Lymfmassage för att ha en hälsosam lymfcirkulation och bindväv. Det här är en behandling jag tycker är bra att ta när du verkligen behöver det. När din kropp inte fungerar! Trots att du gett den de naturliga förutsättningarna för att den skall göra just det. De naturliga förutsättningarna skapas genom att vi använder vår kropp. Att röra sig, att vila och att köra på men med hyfsat rätt proportioner. Ett stort problem som jag ser det idag är att vi sitter eller står still oerhört många timmar av vårt vakna dygn. Vi behöver vara mer i rörelse generellt tror jag. Du behöver inte nödvändigtvis träna utan röra på dig. Vi behöver lite vila då och då. Ibland så behöver vi anstränga oss lite extra och köra på både mentalt och fysiskt. Så jag avslutar med en hänvisning där du kan hämta inspiration och tips för dina vandringar. När du vill röra dig lite mer och längre! Vandra i Västsverige inspirerar mig och det är inget samarbete utan bara ett tips från mig till er.

 

annika body therapy göteborg                   Annika-bodytherapygoteborg