Lymfmassage - hur ofta behöver du Lymfmassage

 

Lymfmassage – hur ofta behöver jag Lymfmassage? Det är en vanlig fråga, men en som också är svår att svara på.  Hur ofta och hur många lymfmassage du ta brukar variera beroende på dina individuella behov och ditt  hälsotillstånd. Är du frisk och har ett hyfsat aktivt liv så brukar inte de flesta av oss behöva lymfmassage. Det är ett naturligt biologiskt system som kroppen sköter på ett naturligt sätt utan mekanisk hjälp.

Traditionellt har Lymfmassage /  Lymfdränage ofta använts för att hjälpa de som har lymfödem, vilket kan uppstå efter kirurgi eller strålbehandling för cancer te x. Det är en behandling som använts av sjukvården tidigare. Därför har den en tydlig funktion som bygger både på kunskap och erfarenhet. Idag är frågan mer öppen och även om det inte finns evidens för effekter i samband med vissa andra tillstånd vad jag vet, så är det många som säger att det faktiskt hjälper och att de märker en skillnad. Det ser du på sociala medier och ibland hör jag det hos mig vid bänken också.

 

När du väl vet om du behöver Lymfmassage / Lymfdränage alls…

Det är så klart viktigt att först ta reda på om du verkligen behöver ta Lymfmassage / Lymfdränage. När te x du och jag är överens om att du behöver det, eller att det kan vara värt att pröva några behandlingar. Ja, då brukar jag tänka så här.

Medicinska tillstånd: Om du genomgår behandling för en specifik medicinsk sjukdom som tex Lymfödem så blir det en individuell bedömning. Men ofta brukar det kunna räcka med några täta och intensiva behandlingstillfällen för att utforska ditt behov. Här kan det vara aktuellt att komplettera med både strumpa och egenbehandling för att hålla en bra status.

Lipödem med Lymfödem är ofta väldigt annorlunda, enligt min erfarenhet. Men här är det ofta behandlingar som ligger återkommande men med mer tid emellan. Det beror ofta på att tillsammans försöker min besökare och jag hitta vad andra saker som kan hjälpa just den här personen att motverka lymfödemet med olika aktiviteter. När det blir tydligt så är det ofta tillräckligt och Lymfmassagen blir något som behövs sporadiskt när te x kroppen av olika anledningar blir besvärligare att leva i.

Personligen har jag många besökare som är i olika faser i livet där kroppen ändrar sig mycket. För en del mer och för en del inte alls så klart. Men för de som te x känner sig svullna under klimakteriet så kan Lymfmassage hjälpa.

 

Efter kirurgi eller skada: Om du har gjort en operation eller varit med om en skada som påverkar lymfsystemet så kan det också vara en del av din rehab. Hur ofta och hur mycket beror på omfattningen av kirurgin eller skadan.

Underhåll, förebygga och testa på: En del människor väljer själva att inkludera lymfmassage i sin friskvårdsrutin. Här är det helt upp till personen i fråga hur ofta den vill komma. Men jag brukar faktiskt inte rekommendera personer att ta lymfmassage / Lymfdränage om de inte har behov av det. Kroppen reglerar systemet på ett naturligt sätt allt som oftast.

 

Lymfmassage – hur ofta var det nu?

Som du säkert redan märkt har jag rätt svårt att svara på det. Det är så individuellt och frekvens och längd måste anpassas efter dig. Så är det till mig du vill komma så bokar du en första behandling där vi både pratar och påbörjar behandlingen. Här börjar vi att utforska dina behov och utifrån det pröva oss fram för att se hur ofta och hur mycket det blir. Ibland blir det inga tydliga svar och enkla lösningar. Och förhoppningsvis är du en av dem som faktiskt inte alls behöver lymfmassage / Lymfdränage.

Vill du läsa mer om hur jag tänker kring Lymfmassage / Lymfdränage?

 

Här kan du också läsa lite om de olika behandlingarna du kan boka hos mig. Och så klart då även Lymfmassage / Lymfdränage.

Vilken massage passar dig?