Tillfällig smärta kan bli långvarig smärta.

Långvarig smärta body therapy göteborg

Långvarig smärta

Smärta är komplicerat. Alla har upplevt smärta, men ändå är det så svårt att beskriva hur det känns och vart det onda sitter. För mig som massör är det viktigt att få veta så mycket som möjligt om din smärtupplevelse. Det är ledtrådar för mig så jag kan hjälpa dig så bra som möjligt. Därför behöver jag ställa en mängd med frågor ibland innan vi börjar själva behandlingen.

Smärta skulle kunna beskrivas som något obehagligt som drabbar en, både fysiskt och känslomässigt.

Det finns inte vad jag vet några metoder idag om hur man kan mäta styrkan i hur ont man har. Det är alltså en subjektiv upplevelse vi får utgå ifrån. Dessutom kan man ha ont utan att det finns någon vävnadsskada. Ändå är det något man förväntas kommunicera när man kommer till till mig som Medicinsk massör eller till någon annan behandlare eller vårdgivare. Min erfarenhet är att väldigt många människor har svårt att sätta ord på sin smärtupplevelsen. Därför har jag tagit fram en lista med några ord som kanske kan hjälpa dig.

Några gemensamma ord för att beskriva det onda.

När någon inte vet alls hur de skall beskriva det som gör ont, så är det bra att ha några förslag på lager. Jag tycker att dom här orden är användbara.

  • molande
  • huggande
  • skärande
  • stickande
  • ilande
  • tryckande
  • bultande
  • domningar

Det viktigaste är att använda ord som är beskrivande och gemensamma för personen som beskriver smärtupplevelsen och för mig.

 

smärta

Smärta och massage – hur funkar det?

Hur ont har du?

När det gäller att beskriva hur ont man har tycker jag det är bra att använda sig av skala som VAS eller liknade. Ibland behövs ingen visuell skala.  Då frågar jag muntligt, men utifrån en sifferskala. Smärtskalan hjälper också till för att få förståelse för hur du har det när du kommer till mig och vill ha en djupgående/medicinsk massagebehandling eller någon annan behandling.

Akut och långvarig smärta.

Man brukar definiera smärtproblematiken utifrån om det hur länge man haft ont. Det finns ingen tydlig gräns här men en ca 3 månader brukar användas. Akut och långvarig smärta kan inte riktigt ses som samma eftersom det är olika smärtmekanismer bakom.

Långvarig smärta.

Har man ont i mer än 3 månader så brukar man kalla det långvarig eller kronisk smärta. Jag tycker inte om kronisk som begrepp eftersom det låter som det är något evigt livslångt och ständigt pågående. Därför använder jag mig fortsättningsvis alltid av långvarig smärta.

Långvarig smärta brukar beskrivas som smärta som ligger kvar efter normaltiden för en skada. Vanliga anledningar till långvarig smärta är fibromyalgi, nervskador, atros, reumatism. Även migrän räknas hit.

Jag träffar dagligen människor som har haft långvarig smärta ofta kring knän, i vader, lår, överarmar och nackar. Orsaken är inte alltid klar då dom inte alltid kunnat få någon diagnos. Men smärtan och ömheten är påtaglig och långvarig för dom här personerna. Ibland kan ett lymfdränage/lymfmassage hjälpa och då i samband med att bindväven eller fascian mjuknar.

Vi tänker ofta att smärta uppstår av någon yttre faktor som skadar vår fysiska kropp. Men många människor som har smärta har det av andra orsaker. Olika traumatiska upplevelser kan påverka människor väldigt mycket och väldigt länge. Smärta kan då bara vara en del hur en människa reagerar på en hemsk upplevelse. Det är i vårt medvetande vi tolkar smärta. Är det något vi bedömer som mindre farligt går det över snabbare. Är det något vi uppfattar som riktigt farligt och vi blir rädda kan det göra mera ont till och med.

koppning

Akut smärta.

Den akuta smärtan uppstår när man får ett ryggskott, stukar foten, opereras eller bränner sig mm. Det är ofta en vävnadsskada och smärtan brukar gå över när skadan är läkt. Allas som har haft ryggskott eller opererat sig som exempel vet hur försiktigt man börjar röra sig. Och man rör sig ofta fel. Det är i det här läget och om det pågår under en längre tid som det brukar kunna fortsätta och tillslut faktiskt bli en långvarig smärta.

Hjälper massage mot smärta?

Det finns naturligtvis inte ja eller nej svar på den frågan. Om man utgår från att grindmekanism (gatecontrol) fungerar som en slags nivåreglerare, liksom  hjärnans förmåga att reglera aktiviteten i smärtsystemet och producera egen smärtlindring – Då blir faktiskt svaret ja. Då fungerar massage och akupunktur som smärtlindrare. Men det är som med allt annat. Det är olika för olika personer. Det fungerar bättre eller sämre beroende på vad för problem man har. Man har kanske andra faktorer som påverkar hälsan som massage inte alls kan påverka.

Har man ont och värk länge får man räkna med att man får gå regelbundet eller i alla fall återkommande på vilken behandling det än är, enligt min uppfattning. Men man kan pröva och se om det ger en effekt för just dig, i just din situation här och nu. Kanske kan du få lindring en kortare eller längre tid.

Hoppas det här hjälpte dig lite.

Nästa gång du bokar in en massage hos mig är det bra om du redan innan har tänkt lite på hur du faktiskt känner i din kropp. Att försöka sätta ord på det. Ibland är det bra med massage eller ett lymfdränage. Ibland behöver vi lite mer än så för att få lite smärtlindring. Då brukar jag rekommendera att man bokar in sig på massagebehandlingar men också att man prenumererar på Rådgivande samtal eller Handledning. Samtalen är till för att komma fram till hur du skall kunna hjälpa din kropp på bästa sätt för att få en ökad smärtlindring. Men som alltid är det en läkare du skall konsultera först så att det inte är medicinsk vård du behöver.

Boka Rådgivning

 

Body therapy göteborg

Annika-bodytherapygoteborg