Smärta kan kännas på så många olika sätt. Den kan kännas molande, ilande, skärande, isande eller på något helt annat sätt.